Trygghetslarm & Digital hemtjänst

 Tryggt levande – Diskret övervakning – Digital hemtjänst.
 
Många av våra säkerhetskomponenter kan också användas som vårdutrustning. Trygghetslarm med falldetektor, brandlarm och en stor del av ny medicinsk utrustning kan anslutas vårt system.
På Edgar Securitys division för vård och omsorg jobbar vi med tidens mest innovativa system till både privat och kommunala verksamheter. 
På så sätt kan vår SafeGate övervaka välbefinnandet hos patienter, äldre och sjuka. Vårt larmmottagningscenter kan ringa upp eller varna släktingar eller patienternas institutioner.
 


Många nya enheter och vårdfunktioner introduceras på marknaden under de närmaste månaderna och åren.
Edgar Security har testat och kommer lansera ett nytt trygghetsarmband som kommer att bidra till ett tryggare och säkrare vardagsliv och utgöra en digital välfärdsfunktion för äldre och funktionshindrade personer, resande resenärer och andra som behöver 24/7 övervakning eller hjälp i krissituationer.
 
Välkommen att kontakta oss för mer information om våra tjänster och hur vi tillsammans kan skapa en trygg och säker vardag i vård och omsorgs segmenten.