Edgar Security är en rikstäckande säkerhetsleverantör som specialiserar sig inom inbrottslarm,
kameraövervakning och brandlarmsystem.

Vi arbetar med innovativa och kostnadseffektiva lösningar som skräddarsys efter kundens behov.
Edgar Security sammarbetar med Safe4 som tillhandahåller europas modernaste larmcentral.
Safe4 tar emot och behandlar signaler från kameraövervakning och alla typer av larm som brand,
hiss, inbrott, rån, tekniska och andra typer av signaler.

Safe4 övervakar också företag, institutioner och privata hem, hela dygnet 365 dagar om året.
Våra verksamheter bygger på förtroende, trygghet och mänskliga relationer.
Detta påverkar också vårt förhållningssätt till våra verksamheter och uppdrag.
Vi är stolta över att ha ansvar för verksamheter som är nära människors vardag och som
representerar en grundläggande trygghet för alla i vårt samhälle.
Det är ett ansvar vi har lång erfarenhet av att axla.
Dagens och framtidens utmaningar kräver att vi vågar tänka nytt.

Edgar Security leder, tillsammans med uppdragsgivare utvecklingen inom
säkerhetsrelaterade tjänster framåt genom att utmana invanda mönster
och genom att ha en genuin känsla för uppdraget.
Samtidigt höjer vi kvaliteten och satsar på utveckling.
Vi har visat att vi kan uppnå en mer
effektiv verksamhet med högre kvalitet och bättre visioner.