Safe4s certifierade Alarm Receiving Center (ARC) är en modern dygnet runt IoT Central, ARC är certifierad och godkända för tjänster till sverige av SBSC (Svenska Brand & Säkerhetscertifiering AB)

ARC/IoT Central hanterar larmsignaler efter fastställda uppsättningar av intruktioner. I sammarbete med leverantörer, lokala säkerhetsföretag och installationspartners erbjuder Safe4 den bästa lösningen för ditt hem eller företag.

Safe4 hjälper företag och husägare om de redan har ett larmsystem eller om vår partner installerar en ny larmlösning för dem.

ARC/Iot Central bistår även företag, organisationer och regeringar under kriser och händelser som kräver operativ beredskap för etablerade planer och förfaranden.

Safe4 IoT Central personal har ledande expertkunskaper och hjälper kunderna med råd och stöd. IoT har internationell täckning och en oberoende och öppen infrastruktur.

Safe4 har ledande expertis och teknik för spårning och hämtning av alla typer av objekt.